Jestliže přestoupíš do jiné fronty, ta, kterou jsi právě opustil začne postupovat rychleji.