Jedna stavba, jeden stavbyvedoucí?

Jedna stavba, jeden stavbyvedoucí?


Tvrzení „jedna stavba / jedno povolení / jeden stavbyvedoucí“ ze stavebního zákona v žádném případě nevyplývá. Mýtus, že by u všech staveb měl být pouze jeden stavbyvedoucí, je hrubě nesprávný. Stavbyvedoucích musí být vždy tolik, kolik je zhotovitelů provádějících stavbu. Každý zhotovitel (tj. stavební podnikatel) musí ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona zajistit svého stavbyvedoucího. Každý stavbyvedoucí si plní své povinnosti na staveništi, resp. pracovišti, které bylo předáno jeho zhotoviteli. Autor: JUDr. Eva Kuzmová, právní poradna ČKAIT.

zpravy.ckait.cz/vydani/2021-01/jake-jsou-povinnosti-stavbyvedouciho-z-pohledu-pravnich-predpisu/