Jeden pevný kovový žebřík na stavbě, tři porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Jeden pevný kovový žebřík na stavbě, tři porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Jeden pevný kovový žebřík na stavbě, tři porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby:

- porušení čl. 5.1.17, není řádně zabezpečeno místo výstupu;

- porušení čl. 5.1.4, není dostatečný odstup od nesouvislé překážky a příčlí;

- porušení čl. 5.14, není dostatečný odstup mezi příčlí a stěnou.