Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?