Znalecká a projekční kancelář

Je firma, která dodává zařízení, kde vzniká riziko pádu povinná řešit ochranu proti pádu při údržbě tohoto zařízení?

Naustále se na stavbách setkáváme s tím, že firmy osadí světlíky nechráněné proti propadnutí, mostové jeřáby s povinností provádět revize jeřábových drah a podobně a je jim známo, že je nutné provádět údržbu světlíků a další činnosti, kde hrozí riziko pádu. Této skutečnosti se nevěnují a neřeší příslušná opatření. Podobně je tomu například i u fotovoltaických elektráren na střechách. Domnívám se, že je povinností těchto firem vyřešit bezpečný přístup pro práce, které dodavatelé těchto zařízení požadují (údržbu, revize apod.). Jako součást dodávky je potřebné zahrnout opatření k ochraně pracovníků, kteří tuto práci budou provádět.

Pro investora/zadavatele není podstatné, zda cena za opatření k ochraně proti pádu je součástí dodávky dané technologie, světlíků a dalších nebo zda musí dodatečně tato opatření zajistit. Je zvláště na zadavateli a zhotoviteli stavby, aby požadovali po svých subdodavatelích, aby jejich dodávka byla kompletní i z hlediska BOZP při následné údržbě.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode