Je firma, která dodává zařízení, kde vzniká riziko pádu povinná řešit ochranu proti pádu při údržbě tohoto zařízení?

Je firma, která dodává zařízení, kde vzniká riziko pádu povinná řešit ochranu proti pádu při údržbě tohoto zařízení?

Naustále se na stavbách setkáváme s tím, že firmy osadí světlíky nechráněné proti propadnutí, mostové jeřáby s povinností provádět revize jeřábových drah a podobně a je jim známo, že je nutné provádět údržbu světlíků a další činnosti, kde hrozí riziko pádu. Této skutečnosti se nevěnují a neřeší příslušná opatření. Podobně je tomu například i u fotovoltaických elektráren na střechách. Domnívám se, že je povinností těchto firem vyřešit bezpečný přístup pro práce, které dodavatelé těchto zařízení požadují (údržbu, revize apod.). Jako součást dodávky je potřebné zahrnout opatření k ochraně pracovníků, kteří tuto práci budou provádět.

Pro investora/zadavatele není podstatné, zda cena za opatření k ochraně proti pádu je součástí dodávky dané technologie, světlíků a dalších nebo zda musí dodatečně tato opatření zajistit. Je zvláště na zadavateli a zhotoviteli stavby, aby požadovali po svých subdodavatelích, aby jejich dodávka byla kompletní i z hlediska BOZP při následné údržbě.