I železniční nákladní vozy nepamatují na bezpečnost práce ve výšce.

I železniční nákladní vozy nepamatují na bezpečnost práce ve výšce.

Tento železniční nákladní vůz je určen pro nakládání osobních automobilů. Při sestupu z vagonu, musít pracovník vsunout nohu do otvoru, který je o 650 mm níže než je plocha na které pracovník stojí. Přesto byl tento železniční vůz schválen do provozu.