Hugo Grotius

Nevědět určité věci je velkou součástí moudrosti.