Hřebenové kotvící zařízení pro sedlové střechy

Hřebenové kotvící zařízení pro sedlové střechy

     U řady střech tohoto typu je použití permanentního poddajného kotvícího vedení typu C dle EN 795:2012 vedeného po hřebenu střechy a u rozsáhlehlých střech dobrým a cenově přijatelným řešením. Používá sezpravidla také u střech, kde se vyžaduje pohyb po celé ploše. Hřebenový systém zpravidla umožňuje obsluhu celé plochy střešního pláště. Pouze v některých případech je potřebné zařízení s permanentním poddajným kotvicím vedením doplnit o pomocné kotvicí body. Důvodem je pravidlo "povinné", že výška pádu na volném konci spojovacího prostředku nesmí překročit 1,5 m.

     U řešení, které je chématicky uvedeno na obrázku, se nesmí zapomenout na způsob, jak k tomuto zařízenít upevnit OOPP. Musí být zajištěšn vhodný přístup k poddajnému kotvicímu vedení. Nejlépe formou výlezu v blízkosti hřebenového systém.

     U střech s vyšším sklonem je nutné řešit i pohyb pracovníka po ploše střechy, např. stoupací taškou, nebo lávkou.