Znalecká a projekční kancelář

HIP navrhl chybně kotvicí zařízení určené k práci formou lanového přístupu při údržbě fasády.


Jan Werich v jednom ze svých filmů, říká, že na všechno je třeba odborníků. Tuším, že to bylo v Pekařovi císaři, ale nevím. Ostatně je to jedno. Není totiž dobré, když navrhujeme kotvicí zařízení a nemáme dostatečné znalosti o předpisech a pravidlech v této oblasti. Jako obyčejně, ani stavbyvedoucí, ani koordinátor BOZP a tradičně ani stavební úřad, který vydal kolaudační souhlas, neupozornili na chybu v projektové dokumentaci.
Věřím, že pochybení je popsáno dostatečně v přiloženém obrázku. Bezpečně se dostat od jednoho kotvicího bodu k druhému vyžaduje riskovat pád na spojovacím prostředku 10 m!!! A to nepopisuji ani možnost, upevnit pracovní a bezpečnostní vedení na různé kotvicí body.
Pro členy ČKAIT je možné se s pravidly pro navrhování kotvicích zařízení určených k ochraně proti pádu seznámit na: https://www.profesis.cz/ , v TP 1.21

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode