HIP navrhl chybně kotvicí zařízení určené k práci formou lanového přístupu při údržbě fasády.

HIP navrhl chybně kotvicí zařízení určené k práci formou lanového přístupu při údržbě fasády.


Jan Werich v jednom ze svých filmů, říká, že na všechno je třeba odborníků. Tuším, že to bylo v Pekařovi císaři, ale nevím. Ostatně je to jedno. Není totiž dobré, když navrhujeme kotvicí zařízení a nemáme dostatečné znalosti o předpisech a pravidlech v této oblasti. Jako obyčejně, ani stavbyvedoucí, ani koordinátor BOZP a tradičně ani stavební úřad, který vydal kolaudační souhlas, neupozornili na chybu v projektové dokumentaci.
Věřím, že pochybení je popsáno dostatečně v přiloženém obrázku. Bezpečně se dostat od jednoho kotvicího bodu k druhému vyžaduje riskovat pád na spojovacím prostředku 10 m!!! A to nepopisuji ani možnost, upevnit pracovní a bezpečnostní vedení na různé kotvicí body.
Pro členy ČKAIT je možné se s pravidly pro navrhování kotvicích zařízení určených k ochraně proti pádu seznámit na: https://www.profesis.cz/ , v TP 1.21