George Bernard Shaw

Na žádnou jinou otázku se tak těžce neodpovídá jako na tu, na niž je odpověď zřejmá.