Evropské technické posouzení stavebních výrobků EAD – zjednodušení?

Evropské technické posouzení stavebních výrobků EAD – zjednodušení?

Posouzení EAD vydává nezisková organizace EOTA se sídlem v Bruselu a která byla zřízena podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 a sdružuje orgány určené členskými státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru k vydávání ETA, tj. orgány pro technické posuzování (TAB).

Síť EOTA sama sebe uvádí jako jedinou platformou, která umožňuje evropským výrobcům inovativních nebo nestandardních stavebních výrobků uvádět své výrobky na evropský trh s označením CE.

EOTA však vydává ETA k výrobkům, které nejsou nestandartní ani inovativní (např. pro Prostředky ochrany osob proti pádu – kotvicí zařízení), které jsou pokryty EN 795. Tato norma sice není harmonizovaná, ale byla přijata jako technická norma ve všech státech EU.

Nyní tak jsou uváděny na trh shodné výrobky (kotvicí zařízení) dle EN a dle EAD. Obsah dokumentu – technické požadavky EAD na výrobek však nejsou vždy shodné s danou technickou normou.

Označení inovativní výrobek je natolik volné, že dovoluje takto označit „téměř vše“.

Pro výrobky, na které není vydána harmonizovaná technická norma, se vydává prohlášení o shodě.

Pro výrobky, na které je vydána harmonizovaná technická norma, se vydává prohlášení o vlastnostech.

Pro výrobky, na které je vydává dokument EAD, se vydává prohlášení o vlastnostech.