Dr. Joseph Collins

Rozumný člověk teží z osobní zkušenosti, moudrý ze zkušeností druhých.