Znalecká a projekční kancelář

Dotaz: Jsou pásové plastové světlíky pochozí (pochůzné)?

Naše stanovisko:

Často se také setkávám s tím, že dodavatel pásových plastových světlíků deklaruje, že „jeho“ světlíky jsou odolné proti propadnutí, tedy, že se nejedná o otvor nechráněný proti propadnutí – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Tuto skutečnost nelze u tohoto typu světlíku deklarovat.

Pásové plastové světlíky se navrhují a provádějí dle ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště – Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce – Klasifikace, požadavky a zkušební metody.

Tato norma v Příloze A uvádí, mimo jiné: Pásové plastové světlíky podle této normy nejsou pochozí.

Tato skutečnost znamená, že takové světlíky nejsou odolné proti propadnutí a pracovník, který provádí údržbu světlíků musí být chráněn proti pádu.

Norma uvádí i to, co považuje za údržbu světlíků.

Do údržby náleží:

  • čištění stavebních prvků a zasklívacích prvků,
  • kontrola a případná výměna těsnění,
  • kontrola, údržba a případná výměna příslušenství,
  • údržba otevíracího mechanismu,
  • protokolování všech důležitých informací z údržby.

 

Poznámky:

Zkouška rázového zatížení se u těchto světlíků provádí měkkým tělesem o hmotnosti 50 kg. Neodpovídá tedy případné hmotnosti padajícího člověka.

Řada výrobců označuje světlíky tak, jak je uvedeno na fotografií, tedy upozorňuje na skutečnost, že světlík není pochozí (pochůzné).

Pochůzné v závorce uvádím proto, že pojem pochozí český pravopis nezná. Pojem pochůzný sice také ne, ale je alespoň definován v ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode