Dokážete při vzniku pracovního úrazu jako zaměstnavatel doložit, že jste pracovníka řádně a srozumitelně poučil pracovníka o správném používání toho kotvícího zařízení?

Dokážete při vzniku pracovního úrazu jako zaměstnavatel doložit, že jste pracovníka řádně a srozumitelně poučil pracovníka o správném používání toho kotvícího zařízení?

Před vstupem na střechu, jsem obdržel od vlastníka objektu tento plánek k používání kotvícího zařízení – viz příloha.

Když vynechám věcné chyby v provedení kotvícího zařízení (při dodržení délek spojovacího prostředku spadnete na níže ležící plochu), považuji za velmi nepravděpodobné, že pracovník bude sebou nosit tento zákres a vždy hledat, jak má kotvicí zařízení použít.

Proč je povolený přesah spojovacího prostředku, je zbytečné. Pracovník nemusí při práci stát na atice, postačí, když na atiku dosáhne rukama, spojovací prostředek může (musí) být kratší, než je na zákresu.

Zastávám názor:

  • Na ploše má být jedna maximální délka spojovacího prostředku,
  • Pokud to není možné, pak je dobré zvolit délky tak, aby šli snadno vysvětlit, pochopit. Například, jedna délka u atiky a druhá u střešních světlíků.

Navrhnout kotvicí zařízení, kde je 7 různých délek spojovacího prostředku, považuji nejen za málo profesionální, ale ten, kdo kotvicí zařízení navrhl a instaloval vytvořil situaci, kdy dojde k záměně délek, pracovnímu úrazu a odpovědná osoba bude mít „obtíž“ prokázat, že pracovníka správně poučila.

Prosba: pokud chcete napsat něco o tom, zda někdo kotvicí zařízení používá nebo ne, odpovím dopředu. Stavebník/investor tuto instalaci objednal, zaplatil, a tedy má právo na dodávku uživatelsky přívětivého řešení.

Foto: vlastní