Délka pracovního lana/vedení při práci formou lanového přístupu

Délka pracovního lana/vedení při práci formou lanového přístupu

Největší dovolená délka pracovního lana/vedení při práci formou pracovním polohovacím systémem (viz ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu) není upravena žádným předpisem. Je vždy na tom, kdo navrhuje kotvicí body - zařízení, aby vyhodnotil konkrétní situaci. Na základě četných konzultací s pracovníky, kteří se na tuto práci specializují, jsem dospěl k závěru, že maximální délka pracovního lana/vedení by neměla překročit 30 až 40m. Větší délka již způsobuje nežádoucí pohyb pracovníka na pružícím laně  a práce se stává komplikovanou a rizikovou.