Co považovat za údržbu?

Co považovat za údržbu?

Odpověď nám může poskytnou definice Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci považuje za údržbu:

Údržba zařízení, pracovišť, budov nebo dopravních prostředků zahrnuje technická, administrativní a manažerská opatření, která je mají zachovat ve stavu, v němž mohou vykonávat požadovanou funkci (1), či je navrátit do takovéhoto stavu a chránit je před poruchami nebo znehodnocením. K činnostem v oblasti údržby patří:

  • Prohlídkyꓼ
  • Zkouškyꓼ
  • Měřeníꓼ
  • Výměnaꓼ
  • Úpravaꓼ
  • Opravaꓼ
  • zjišťování poruchꓼ
  • nahrazení dílůꓼ
  • servis.
Obrázek je převzatý z veřejných zdrojů-