Znalecká a projekční kancelář

Co považovat za údržbu?

Odpověď nám může poskytnou definice Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci považuje za údržbu:

Údržba zařízení, pracovišť, budov nebo dopravních prostředků zahrnuje technická, administrativní a manažerská opatření, která je mají zachovat ve stavu, v němž mohou vykonávat požadovanou funkci (1), či je navrátit do takovéhoto stavu a chránit je před poruchami nebo znehodnocením. K činnostem v oblasti údržby patří:

  • Prohlídkyꓼ
  • Zkouškyꓼ
  • Měřeníꓼ
  • Výměnaꓼ
  • Úpravaꓼ
  • Opravaꓼ
  • zjišťování poruchꓼ
  • nahrazení dílůꓼ
  • servis.
Obrázek je převzatý z veřejných zdrojů-

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode