Znalecká a projekční kancelář

Chyby v navrhování kotvícího zařízení určeného k ochraně proti pádu

V návrzích i v realizovaných kotvících zařízení, které jsou určené k ochraně proti pádu často se opakují chyby, které mohou mít vážné následky.

Od HIP a TDS nelze oprávněně očekávat podrobnou znalost navrhování systémů v ochraně proti pádu. Stavbyvedoucí musí řešení ochrany proti pádu ovládat. Je to jeho „denní chleba“. HIP si ve většině případů vypracování systému ochrany proti pádu při údržbě stavby zadá. Jsou však chyby, které je možné rozpoznat na první pohled.

 Na obrázcích je chybné umístění kotvicích bodů.

- Odůvodněně lze předpokládat, že pád 4 metry, resp. 5,3 metrů, nebude bezpečně zachycen.

- Celkový výška potřebná pro zachycení pádu bude:

Obrázek a) 4 m přesah spojovacího prostředku + 1,8 metrů rozvinutý tlumič + 2 m výška osoby + 1 m obvyklá rezerva. Celkem: 7,8 m

Obrázek b) 5,3 m přesah spojovacího prostředku + 1,8 metrů rozvinutý tlumič + 2 m výška osoby + 1 m obvyklá rezerva. Celkem: 9,1 m.

 Pokud je pracovník jištěný k poddajnému kotvicímu vedení, např. ocelovému lanu, je nutné připočítat průvěs lana. U ocelového lana průměru 8 mm a délce 100 metrů se udává průvěs cca 1,5 metrů. Výsledná výška tak bude 9,3 m, resp. 10,6 metrů

 I v případě správného umístění kotvicích bodů a přesah spojovacího prostředku bude maximálně 1,5 metrů (to je maximum platné pro ČR), je vždy nutné posoudit, zda v místě pádu nejsou překážky, o které se pracovník může zranit. Např. níže ležící balkon, terasa, výstupky na fasádě, prosklené plochy apod.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode