Chybné řešení místa výstupu z pevného kovového žebříku

Chybné řešení místa výstupu z pevného kovového žebříku

Při kontrolách se pravidelně setkávám s tím, že místo výstupu z pevného kovového žebříku neodpovídá ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. Předepsané zábradlí - viz obrázek 15 této normy úplně chybí, nebo je provedeno nesprávně - viz obrázek. Toto je stavba dokončená v roce 2017.

Zde je požadavek normy: