Častý dotaz: kdy jde o pevný kovový žebřík pro stavby a kdy jde o žebřík určený jako přístup ke strojnímu zařízení?

Častý dotaz: kdy jde o pevný kovový žebřík pro stavby a kdy jde o žebřík určený jako přístup ke strojnímu zařízení?

V České republice platí pro pevné kovové žebříky pro stavby národní norma ČSN 74 3282, pro pevný prostředek, žebřík - přístup ke strojním zařízením platí evropská ČSN EN 14122-4:2016.

Protože se tyto normy v některých částech liší, např. možnost současného použití bezpečnostního koše a vertikálního zachycovače pádu, vznikají dohady, kdy se jedná o přístup ke strojnímu zařízení. V tomto případě doporučuji použít nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a kde se v 1, odst.a), definuje: Za „strojní zařízení“ se považuje „stroj“, kterým je výrobek sestavený ze součástí nebo částí, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, z příslušných pohonných jednotek, ovládacích a silových obvodů a ostatních částí, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, zejména zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu.