Častá chyba v rozmístění prosvětlovacích nepochozích pásů

Častá chyba v rozmístění prosvětlovacích nepochozích pásů

Nepochozí prosvětlovací pásy jsou rozmístěny tak, že po střeše se nelze bezpečně pohybovat. Jak je již téměř pravidlem, nepochozí prosvětlovací pásy nejsou ani nijak označeny.