Častá chyba v řešení místa výstupu ze žebříku navrženého dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Častá chyba v řešení místa výstupu ze žebříku navrženého dle ČSN  74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

 

Schématický obrázek v uvedené normě - viz úvodní obrázek , který se vztahuje k délce větví žebříků u některých projektantů a zhotovitelů navozuje pocit, že místo výstupu z pevného kovového žebříku může vypadat takto – viz tento obrázek

Je potřeba si uvědomit, že schéma délky větví v normě neřeší uspořádání místa výstupu. Místo výstupu je popsáno v čl. 5.1.16 a následujících a je nakreslené v obrázku na straně 17 této normy - obrázek 15: