Naše nabídka

Naše nabídka

Naše kancelář provádí:

- periodické prohlídky (revize) kotvicích zařízení,

- projekci opatření určených k ochraně proti pádu - kotvicích zařízení,

- zpracování znaleckých posudků v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví,

- školení pro práce ve výšce,

- konzultace,

- případně další z oboru dle vzájemné dohody.