Bezpečnost práce na pracovištích v rámci EU- Bojnice 2015