Znalecká a projekční kancelář

Bezpečnost a přístupnost při užívání – základní požadavek na stavby – údržba pásových plastových střešních světlíků s podstavcem nebo bez podstavce

Aktuální znění stavebního zákona požaduje, navrhnout a provést stavbu tak, aby byly splněny tzv. základní požadavky na stavby. Úplný výčet v současné době platných základních požadavků na stavby však ani ve stavebním zákoně, ani ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nenajdete.

Pro zjištění, které požadavky to jsou, je nutné seznámit se s Přílohou k Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011.

Bezpečnost stavby při užívání je zejména možnost bezpečně provádět údržbu stavby tedy i zařízení, která jsou součástí stavby.

U mnoha projektových dokumentací se setkávám s tím, že není vyřešena možnost bezpečně provádět údržbu pásových plastových střešních světlíků s podstavcem nebo bez podstavce – viz ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody. Světlíky provedené dle této normy nejsou pochozí, tvoří tedy otvor nechráněný proti propadnutí.

Podle této normy je nutné údržbu provádět dle pokynů výrobce. Údržba má zahrnovat:

  • Čištění stavebních prvků a zasklívacích prvkůꓼ
  • Kontrolu a případnou výměnu příslušenstvíꓼ
  • Údržbu otevíracího mechanismu – pokud existujeꓼ
  • Protokolování všech důležitých informací.

Osobně bych považoval za důležité uvažovat i s odstraňování sněhu ze světlíků (nadměrné zatížení, nebo dostatek světla pod světlíkem).

Střešní světlíky je téměř ve všech případech nutné udržovat ze střešního pláště.

Možnosti jak zajistit ochranu proti pádu jsou dvě:

  • kolektivní vložením mříže dle ČSN EN  1263-1. Název: Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody ČSN EN 1263-2 Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí.
  • Individuální – osazení kotvícího zařízení dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.

Způsob užívání střechy a zařízení na střeše umístěných zapracuje projektant do cyklu kontrol a obnovy dle Přílohy B ČSN 73 1901 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení. Tuto část projektové dokumentace zapracuje následně vlastník/uživatel/správce stavby do provozního řádu budovy.

Mojmír Klas

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode