Baruch Spinoza

Baruch Spinoza

„Kdo umí jen napadat a pranýřovat jejich chyby, a neumí jejich ducha posílit, nýbrž pouze zlomit, je na obtíž sobě i ostatním.“

Baruch Spinoza byl holandský filozof, který mj. kriticky rozvinul Descartovu nauku o substancích. 1632 - 1677