Ani Generální ředitelství HZS ČR není výjimkou

Ani Generální ředitelství HZS ČR není výjimkou

Požádal jsem Generální ředitelství hasičského záchranného sboru, aby se vyjádřilo k možnosti uzamykání vstupu do pevného kovového žebříku pro stavby, které jsou současně provozní i požární. Odpověď, kterou jsem obdržel a kterou přikládám, je obdobná jako i u jiných státních institucí. Není konkrétní.

627246668_0_GŘ_HZS.pdf (634722)