Albert Einstein: Všichni víme, že světlo putuje rychleji než zvuk. Proto někteří lidé vypadají chytře, než je uslyšíte mluvit.