Aktuální nabídka pro projektanty, koordinátory BOZP a pracovníky BOZP ve stavebnictví:

Aktuální nabídka pro projektanty, koordinátory BOZP  a pracovníky BOZP ve stavebnictví:

Zdarma nekomerční školení ( přednáška ) o základech projektování a řešení budoucí údržby budov

Seznámení trvá cca 45 minut a je zaměřeno na:

- právní předpisy, které tyto povinnosti řeší

- způsoby řešení zádržných systémů proti pádu osob

- nejčastější chyby v projektování

Přednáška je zaměřena na praktické minimum znalostí, které by projektant, případně koordinátor BOZP měl mít.

 

Lektor: ing.Mojmír Klas,CSc.