90% projektu spotřebuje 90% času, zbývajících 10% projektu spotřebuje dalších 90% času.