VINCIS COCHLEAM TARDITUDINE

05.05.2017 08:36

Pomalostí překonáš hlemýždě.

Plautus