VIGILANDUM EST SEMPER, MULTAE INSIDIAE SUNT BONIS.

22.05.2016 19:15

Vždy je třeba bdít, na čestné číhá mnoho nástrah.

Cicero