UTRUMQUE VITIUM EST ET OMNIBUS CREDERE ET NULLI

02.05.2016 08:25

Obojí je chyba, věřit všem i nevěřit nikomu.

Seneca Mladší