SUMMA SEDES NON CAPIT DUOS.

29.03.2016 08:48

Na nejvyšší stolec se dva nevejdou.