SI VINCERE IRAM NON POTES, TE ILLA INCIPIT VINCERE

13.03.2016 10:09

Nedokážeš-li přemoci hněv, přemůže on tebe.