QUOS VICERIS, AMICOS TIBI ESSE CAVE CREDAS

11.03.2016 17:47

Nepovažuj za přátele ty, nad nimiž jsi zvítězil.

Curtius Rufus, O činech Alexandra Velikého