PROSPERA OMNES SIBI VINDICANT, ADVERSA UNI IMPUTANTUR

22.02.2016 09:36

Úspěch si přivlastní všichni, neúspěch přičtou jedinému člověku.

Tacitus