Imperiti facile ad credendum impelluntur.

17.10.2017 10:04

Neznalí mohou být snadno donuceni k tomu, aby věřili. Cicero