Imperare sibi maximum imperium est.

20.08.2017 12:33

Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.