CUM FINIS EST LICITUS, ETIAM MEDIA SUNT LICITA

17.12.2015 21:17

Když je dovolen účal, jsou dovoleny i prostředky.

Hermann Busenbaum, Jádro morální teologie (1650)