Calumniare audacter, semper aliquid heret.

26.01.2018 10:09

Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.