Bellum se ipsum alit.

26.01.2018 10:08

Válka se živí sama. (Vítězství kryje ziskem ztráty)