AES DEBITOREM LEVE, GRAVIUS INIMICUM FACIT

16.12.2015 20:52

Malé peníze dělají dlužníka, velké nepřítele.