Velmi častá chyba při navrhování pevných kovových žebříků pro stavby - viz ČSN 74 3282

Velmi častá chyba při navrhování pevných kovových žebříků pro stavby - viz ČSN 74 3282

Jednou z nejčastějších chyb v navrhování žebříků je nedostatečný odstup od fasády a zde i bezprostředně za příčlí umístěné upevnění žebříku. Na takovou příčli nelze dostatečně položit chodidlo a hrozí riziko uklouznutí po příčli.