Jen když je na silnici policejní hlídka, ty nemáš zapnutá světla a nejsi připoután.