Znalecká a projekční kancelář

ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby, aneb, jak vyřešit situaci, kdy není možné dodržet požadavek na maximální délku větve příčlového žebříku 10 m

ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby, aneb, jak vyřešit situaci, kdy není možné dodržet požadavek na maximální délku větve příčlového žebříku 10 m

Uvedená ČSN stanovuje největší délku příčlového žebříku s jednou větví na 10 m.

V situaci, kdy tento požadavek nelze splnit, je možné použít zachycovač pádu např. dle ČSN EN 353-1 Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení a ČSN EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení.

Při použití těchto zachycovačů pádu je však normou stanoveno, že žebřík musí být vybaven odpočinkovými plošinami v maximální vzdálenost 25 m.

Ve všech případech však musí být místo výstupu opatřeno zábradlím – viz obrázek 15 ČSN 743282.

Autor považuje tyto požadavky normy za závazné, i vzhledem k § 55, odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., kde je uvedeno: Odchylky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby uvedeným v § 8 této vyhlášky. Bezpečnost a přístupnost při užívání je dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 a stavebního zákona základním požadavkem na stavby.

V příloze ukázky možností použít zachycovač pádu na příčlovém žebříku.

Mojmír Klas

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode