Nevhodně umístěná lávka púřes hřeben

Nevhodně umístěná lávka púřes hřeben

Na této střeše vyřešili nepochůzný hřeben lávkou, kterou však umístili v blízkosti volné hrany. Stačilo posunout lávku dále od okraje střechy a pracovník by mohl bez rizika pádu z výšky lávku použít. Poznámka: sklon střechy je 9°.