Malý slovníček v oblasti ochrany proti pádu - na této stránce budeme zveřejňovat pojmy, které užíváme na našich webových stránkách

Malý slovníček v oblasti ochrany proti pádu

Místo kotvení

Místo kotvení
Místo kotvení, je místo, bod, kde lze upevnit spojovací postředek osobního ochranného prostředku proti pádu.

Kotvicí zařízení

Kotvicí zařízení
Zařízení navržené, certifikované dle požadavků ČSN EN 795 Prostřdky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.

Kotvicí bod

Kotvicí bod
Bod na kotvicím systému, který je určen pro připojení prostředku ochrany osob proti pádu.

Poddajné kotvicí vedení

Poddajné kotvicí vedení
Poddajné vedení mezi koncovými kotveními, ke kterému může být prostředek ochrany osob proti pádu připojen buď přímo spojkou, nebo pohyblivým kotvicím bodem.

Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu

Místo kotvení osobního ochranného  pracovního  prostředku  proti  pádu
Místo určené pro upevnění osobního ochranného  prostředku proti pádu - viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Pracovní vedení

Pracovní vedení
Lanové vedení, které umožňuje uživateli dostat se na pracovní místo a z pracovního místa v podepření nebo zavěšení způsobem, že je zabráněno volnému pádu, nebo je volný pád zuachycen.

Bezpečnostní vedení

Bezpečnostní vedení
Lanové vedení, které zajišťuje bezpečné zachycení pádu v případě poškození pracovního vedení.