Co lze vidět na střechách

Řetízek na zkorodovaném očku má chránit proti pádu - více obrázků po otevření této zprávy

Tento řetízek - viz přiložené fotografie nahrazuje samozaviratelnou branku, kterou požaduje ČS 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. Žebřík totiž navazuje na celoplošné zábradlí. Za pozornost stojí zkorodované očko, které spolu s řetízkem má zabránit pádu z výšky.

Nedostatečná mezera za příčlí je téměř pravidlem

Nedostatečná mezera za příčlí je téměř pravidlem. Nebezpečí uklouznutí nohy je velmi vysoké, přesto tato nevhodná a normě odporující řešení se vbyskytují velmi často. Zde je jeden z dalších případů:

Většina "návštěv" na střeše přinese "úlovky".

 Zde je jedna z lidových tvořivostí. Není nezajímavé, že toto řešení bylo v projektu, že zhotovitel to tak provedl a že stavební úřad zkolaudoval. Zajímavé, snad, je i to, že daná firma má na oblast BOZP smluvní externí firmu. Nikoho z nich nenapadlo, že mezerou mezi atikou a zábradlím lze...

Jeden pevný kovový žebřík na stavbě, tři porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Jeden pevný kovový žebřík na stavbě, tři porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby: - porušení čl. 5.1.17, není řádně zabezpečeno místo výstupu; - porušení čl. 5.1.4, není dostatečný odstup od nesouvislé překážky a příčlí; - porušení čl. 5.14, není dostatečný odstup mezi příčlí a...

Nově rekonstruovaná střecha

Tato střecha byla v roce 2017 rekonstruována. Přesto nebyla provedena tak, aby byl splněn základní požadavek na stavby - bezpečnost a přístupnost při užívání. Hlavní vady jsou uvedeny popiskem ve snímku. Ne vždy si firma, která provádí rekonstrukci střechy, uvědomuje, že i pro situaci, kdy není...

Stále se opakující situace - zařízení, ke klterému je nutné pravidelně přistupovat je umístěno u volné hrany a v dosahu není vhodné místo kotvení

Jak se bezpečně dostat od žebříku k anténě a vysílačům? Autor tohoto webu zastává názor, že ten, kdo tato zařízení instaloval, měl vyřešit i bezpečnost práce při údržbě.

Nevhodně umístěná lávka púřes hřeben

Na této střeše vyřešili nepochůzný hřeben lávkou, kterou však umístili v blízkosti volné hrany. Stačilo posunout lávku dále od okraje střechy a pracovník by mohl bez rizika pádu z výšky lávku použít. Poznámka: sklon střechy je 9°.

Zakázané doplnění kotvicího zařízení

Na objektu, kde jsme prováděli periodickou prohlídku kotvicího zařízení jsme zjistili, že někdo nezodpovědně doplnil samostatné kotvicí body rezavým lanem, které zakončil nevyhovujícími svorkami, nesprávně umístěnými. Již na první pohled by takové poddajné kotviocí vedení nebylo schopné zachytit...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>