Co lze vidět na střechách

Odpočinek nebo snad spánek na volné hraně?

Odpočinek nebo snad spánek na volné hraně?
Zde je pohled na výšku pod odpočivajícím pracovníkem:

Pohled na možné místo dopadu !

Pohled na možné místo dopadu !
Pracopvníci sledujíc na volné hraně co se děje cca 6 metrů pod nimi.

K tomuto žebříku nelze bezpečně přistoupit

K tomuto žebříku nelze bezpečně přistoupit
Projektant této stavby nevzal v úvahu riziko propadnuití otvorem při použití pevného kovového žebříku - viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.