Co lze vidět na střechách

K tomuto žebříku nelze bezpečně přistoupit

K tomuto žebříku nelze bezpečně přistoupit
Projektant této stavby nevzal v úvahu riziko propadnuití otvorem při použití pevného kovového žebříku - viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Žebřík zbytečně umístěný u hrany možného pádu

Žebřík zbytečně umístěný u hrany možného pádu
Projektant zbytečně umístil pevný kovový žebřík v blízkosti hrany možného pádu, posunutí žebříku dál od hrany, nic nebránilo.