Co lze vidět na střechách

Jeden pevný kovový žebřík na stavbě, tři porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Jeden pevný kovový žebřík na stavbě, tři porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby
Jeden pevný kovový žebřík na stavbě, tři porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby: - porušení čl. 5.1.17, není řádně zabezpečeno místo výstupu; - porušení čl. 5.1.4, není dostatečný odstup od nesouvislé překážky a příčlí; - porušení čl. 5.14, není dostatečný odstup mezi příčlí a...

Nově rekonstruovaná střecha

Nově rekonstruovaná střecha
Tato střecha byla v roce 2017 rekonstruována. Přesto nebyla provedena tak, aby byl splněn základní požadavek na stavby - bezpečnost a přístupnost při užívání. Hlavní vady jsou uvedeny popiskem ve snímku. Ne vždy si firma, která provádí rekonstrukci střechy, uvědomuje, že i pro situaci, kdy není...

Stále se opakující situace - zařízení, ke klterému je nutné pravidelně přistupovat je umístěno u volné hrany a v dosahu není vhodné místo kotvení

Stále se opakující situace - zařízení, ke klterému je nutné pravidelně přistupovat je umístěno u volné hrany a v dosahu není vhodné místo kotvení
Jak se bezpečně dostat od žebříku k anténě a vysílačům? Autor tohoto webu zastává názor, že ten, kdo tato zařízení instaloval, měl vyřešit i bezpečnost práce při údržbě.

Nevhodně umístěná lávka púřes hřeben

Nevhodně umístěná lávka púřes hřeben
Na této střeše vyřešili nepochůzný hřeben lávkou, kterou však umístili v blízkosti volné hrany. Stačilo posunout lávku dále od okraje střechy a pracovník by mohl bez rizika pádu z výšky lávku použít. Poznámka: sklon střechy je 9°.

Zakázané doplnění kotvicího zařízení

Zakázané doplnění kotvicího zařízení
Na objektu, kde jsme prováděli periodickou prohlídku kotvicího zařízení jsme zjistili, že někdo nezodpovědně doplnil samostatné kotvicí body rezavým lanem, které zakončil nevyhovujícími svorkami, nesprávně umístěnými. Již na první pohled by takové poddajné kotviocí vedení nebylo schopné zachytit...

Žebřík na volně hraně střechy +20.750 m

Žebřík na volně hraně střechy +20.750 m
Autor a zhotovitel tohoto pevného kovového žebříku vůbec neřešil bezpečnost pohybu ve výšce.