Latinské citáty platné i pro dnešní dobu

Tato kapitola našich webových stránek je věnována všem, kteří se zajímají o latinské citáty, které jsou stále aktuální.

Latinské citáty jsou stále platné

Odpověď Sokrata na dotaz žáků, jaké jsou principy demokracie?

20.11.2017 10:03
Sokrates se na své žáky usmál a odpověděl: Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim ho dá. Mladí budou chtít práva starých a demokracie jim je dá. Ženy budou chtít práva mužů a demokracie jim je dá. Cizinci budou chtít...

Carpe diem quam minimum credula postero.

17.10.2017 10:09
Užij dne a zítřku veř co nejméně. Horatius

Gemitus dolores indicat, non vindicat.

17.10.2017 10:07
Tvou bolest nářek prozradí, nezhojí. Publilius Syrus

Leve fit, quod bene fertur onus.

17.10.2017 10:06
Břemeno, které ochotně neseš, stává se lehkým. Ovidius

Imperiti facile ad credendum impelluntur.

17.10.2017 10:04
Neznalí mohou být snadno donuceni k tomu, aby věřili. Cicero

Donec eris felix multos numerabis amicos tempora si fuerint nubila solus eris.

17.10.2017 10:02
Dokud budeš štasten, budeš mít mnoho přátel, ale zachmuří-li se čas, budeš sám. Ovidius

Laesa repugnat ovis.

17.10.2017 09:59
I ovce se brání, je-li napadena.  Propertius

Bacchus et argentum mutant mores sapientum.

20.08.2017 12:38
Víno a peníze mění i mravy mudrce.

Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace.

20.08.2017 12:37
Chceš-li žít v klidu, poslouchej, dívej se a mlč.

Amicitia nisi inter bonos esse non potest.

20.08.2017 12:35
Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. Cicero