Nepochopitelný zvyk - umísťovat zařízení, ke kterým se pravidelně chodí v blízkosti nazabezpečené hrany

Nepochopitelný zvyk - umísťovat zařízení, ke kterým se pravidelně chodí v blízkosti nazabezpečené hrany

Umístit parabolickou anténu na místo, kde pracovník není ohrožen rizikem pádu, nevyžaduje žádné mimořádné náklady, snad jen pár metrů anténního svodu.